Corona Virus

Op dit moment is er veel aandacht voor het nieuwe corona virus. Wij kunnen ons voorstellen dat werkgevers zich afvragen; wat betekent dit voor ons bedrijf en voor onze medewerkers? Daarom proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden met informatie en eventuele geadviseerde maatregelen vanuit de het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Symptomen
Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

 

Besmettelijkheid
Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

 

Coronavirus in Nederland
Inmiddels loopt het aantal besmettingen in Europa op. De kans is reëel dat het virus binnenkort ook Nederland gaat bereiken. 

Mocht er een patiënt in Nederland opduiken met het virus, dan zal nauwkeurig in kaart gebracht worden met wie deze patiënt contact heeft gehad. De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)  zal alle contacten monitoren om zo een verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Nederlandse artsen infectieziekten worden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen het RIVM en het Erasmus Medical Center  patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Op 30 januari 2020 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak uit tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid (PHEIC Public Health Emergency of International Concern -status). De maatregelen die Nederland heeft voorbereid en klaar heeft liggen, vallen binnen deze fase.

 

Reizigers
Volg het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies wordt voortdurend aangepast.

Het is nu belangrijk om mensen die reizen of de afgelopen weken op reis zijn geweest in de gaten te houden. Krijgen zij koorts en  luchtwegklachten, dan moeten zij zo snel mogelijk contact opnemen met de huisarts. De huisarts overlegt met de GGD of het nodig is om onderzoek naar het nieuwe coronavirus te laten plaatsvinden.

Medewerkers in risicogebieden moeten markten met levende dieren vermijden.
Ook moeten zij grote groepen mensen vermijden.

Medewerkers die in de afgelopen twee weken in één van de risicogebieden zijn geweest en koorts en luchtwegklachten hebben, moeten telefonisch contact opnemen met de huisarts. Hierbij dienen zij te melden dat ze in een risicogebied zijn geweest. Zij moeten ook de bedrijfsarts hierover informeren.

Medewerkers die geen van bovenstaande klachten hebben, maar die in de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en/of die in de afgelopen twee weken in direct contact zijn geweest met een patiënt met een coronavirusinfectie, dienen tijdens de incubatietijd (14 dagen) geweerd te worden en kunnen beter thuis werken. Indien zich klachten voordoen dan dient de medewerker direct telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Tijdens dit contact moet gemeld worden dat de medewerker in een risicogebied is geweest en/of in contact is geweest met een patiënt die besmet is met het coronavirus. Zij moeten ook de bedrijfsarts hierover informeren. 

 

Officiële berichtgeving
Houd de officiële berichtgeving goed in de gaten.

Raadpleeg regelmatig de actuele informatie van het RIVM. Bij de veelgestelde vragen staan onder meer adviezen voor mensen met symptomen, mensen die de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en voor mensen die de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus.

Vragen

Mocht u met vragen zitten dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon van keesz om te bespreken of uw vraag beantwoord kan worden door een arts van keesz.

 

 

Terug naar overzicht