Onze (her) certificering arbodienst is binnen!

Na 3 jaar geleden vlekkeloos door de initiƫle audit gekomen te zijn hebben we ook nu weer laten zien dat dat we het predicaat Arbodienst waardig zijn!


Op 2 november 2020 hebben wij het nieuwe certificaat mogen ontvangen vanuit DNV GL, waaruit blijkt dat we volledig voldoen aan de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015 aangevuld met het Certificatieschema Arbodiensten (2018).

Enkele vriendelijke woorden van de auditor:
Het management en de medewerkers van Verzuimweg bv en Keesz bv hebben de grootst mogelijke aandacht voor de compliance aan de privacy wet- en regelgeving en aan de eisen met betrekking tot informatiebeveiliging.

De visie en ambitie zijn concreet. Alle processen, werkinstructies zijn afgeleid van de visie en behoefte van de klant en kennen, door het toekennen van proceseigenaren, hun eigen PDCA cyclus. De systemen en processen worden steeds nauwkeuriger op elkaar afgestemd en worden intern steeds meer gefinetuned, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening naar een steeds hoger plan komt, passend bij de visie en ambitie.

Met deze certificering laten arbodiensten zien te voldoen aan alle eisen van ISO9001, de Arbowet, de AVG en regels en richtlijnen op het gebied van  privacy en informatiebeveiliging en privacy. Om een certificaat te behalen moet de arbodienst laten zien in staat te zijn om de wettelijke taken voor werkgevers uit te voeren. 

Deze taken zijn:

  • Toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
  • Adviseren bij de begeleiding van zieke werknemers;
  • Uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • Uitvoeren van een aanstellingskeuring; en
  • Uitvoeren van een arbeidsomstandighedenspreekuur.

Een gecertificeerde arbodienst is ook gewend te voldoen aan regels, zoals de aanwezigheid van een ontwikkelde gestructureerde en degelijke bedrijfsvoering. Ook is een het voor een arbodienst verplicht om samen te werken met kerndeskundigen: een geregistreerde bedrijfsarts, hogere veiligheidskundige, arbeids- en organisatiekundige en arbeidshygiënist.
Met een gecertificeerde arbodienst weet u zeker dat u die kwaliteit in huis haalt en dat u aan de verplichten voldoet conform de Arbowet, zoals vangnetregeling (artikel 14a van de Arbowet).  

Terug naar overzicht