Subnavigatie

Werken met keesz

Onze aanpak is beproefd en doeltreffend.

We kiezen niet alleen voor het reduceren van het verzuim, maar kijken ook hoe jij als uitzendorganisatie fitter en wendbaarder wordt. Op deze wijze beschik het uitzendbureau over een eigen verzuimaanpak die passend is bij de eigen uitstraling en identiteit. 

1. geen actie, geen kosten!

Alleen verrichtingen

De flexbranche biedt werkgevers flexibiliteit. Keesz begrijpt dat als geen ander. Daarom bieden wij flexibele arbodienstverlening. Geen vaste vergoeding! Kortom: geen actie, geen kosten! Keesz werkt op basis van verrichtingen. Dit betekent dat je alleen betaalt wanneer Keesz in actie komt. We werken vanuit volledige transparantie op basis van werkelijk bestede tijd.

2. wettelijk verplicht

We begeleiden

Het verzuimdossier en het re-integratieverslag bestaat uit allerhande activiteiten en documenten. Er zijn activiteiten die vanuit wetgeving moeten worden uitgevoerd. Het wettelijke deel is altijd van toepassing; om die reden verzorgt keesz altijd de wettelijk verplichte begeleiding.

3. Extra inzet

Maatwerk

Keesz verzorgt altijd de wettelijk verplichte activiteiten. Daarnaast maken we maatwerkafspraken. Alle afspraken leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst. Keesz heeft de vrijheid om met haar expertise de juiste middelen in te zetten die tot uitvoer van de Wet Verbetering Poortwachter leiden. Hiermee borgen we de afgesproken kwaliteit. Als werkgever heb je de plicht om alle noodzakelijke gegevens correct aan te leveren.

Meer weten over onze producten

Ga naar koersen met keesz