Subnavigatie

Heb je een klacht over Keesz, of bezwaar tegen de manier waarop wij met jouw ziekte of re-integratie omgaan?

Dat vinden wij vervelend. Als het enigszins kan, lossen we het probleem dan ook graag samen met je op.

Kies de situatie die op jou van toepassing is

Het is wel van belang om eerst te bepalen wat er precies aan de hand is. De regels van de sociale zekerheid schrijven voor dat je jouw klacht of bezwaar in bepaalde gevallen niet bij ons, maar bij andere personen of instanties onder de aandacht moet brengen. Kies in de wegwijzer de situatie die op jou van toepassing is:

 • Ik twijfel aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts

  Als je twijfelt aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts over de verzuimbegeleiding, kun je dit met opgave van redenen bij hem aangeven. Je kunt dan ook vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts.

  Procedure voor second opinions
  De eerste bedrijfsarts zet dan de second opinion in gang, tenzij hij zwaarwegende argumenten heeft om dit niet te doen; in dat geval zal de arts aangeven wat deze argumenten zijn. Vindt de second opinion plaats, dan verloopt deze volgens een vaste, wettelijk voorgeschreven procedure.

 • Ik verschil met Keesz van mening over mijn re-integratie

  Bij het inrichten van de re-integratie volgt de casemanager van Keesz het advies van de bedrijfsarts. Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Keesz met dit advies omgaat en/of de re-integratie vormgeeft, kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.

  Deskundigenoordeel van UWV
  Bij een deskundigenoordeel beoordeelt UWV of Keesz aan alle re-integratieverplichtingen voldoet. Bijvoorbeeld of we niet te weinig aan de re-integratie doen, of juist te veel van je vragen. De uitkomst van een deskundigenoordeel is wettelijk niet bindend, maar de casemanager van Keesz neemt die wel altijd mee in het vervolg op het dossier en de ontwikkeling daarvan. Op uwv.nl vind je hoe je het deskundigenoordeel aanvraagt en met welke kosten je rekening moet houden.

 • Ik vind dat de bedrijfsarts mij niet correct of onprofessioneel heeft behandeld

  Als je vindt dat de bedrijfsarts zich tegenover jou schuldig heeft gemaakt aan onfatsoenlijk of onprofessioneel handelen, kun je gebruikmaken van de klachtenprocedure van Keesz.

  Wij sturen je klacht door
  Keesz ziet erop toe dat onze artsen de verplichtingen van de klachtenprocedure naleven. Je kunt hiervoor onderaan deze pagina ons reactieformulier invullen.

 • Ik vind dat Keesz mij niet correct of onprofessioneel heeft behandeld

  Als je vindt dat wij ons niet correct of onprofessioneel tegenover je hebben opgesteld, kun je het reactieformulier invullen.

  Binnen 48 uur contact
  Wij vinden het erg vervelend als iemand een klacht of vervelende ervaring heeft en nemen iedere klacht serieus. Je kunt er op rekenen dat wij na ontvangst van je klacht binnen twee werkdagen contact met je opnemen om naar een oplossing te zoeken. Vul onderaan deze pagina het formulier in.

 • Ik ben het niet eens met een beslissing (‘beschikking’) over mijn ziekte of uitkering. Let op: alleen van toepassing indien je geen werkgever meer hebt

  Wanneer je geen lopend dienstverband meer hebt (en dus geen werkgever) maar wel arbeidsongeschikt bent, ontvang je een Ziektewetuitkering. Beslissingen over je uitkering ontvang je van UWV. Alleen deze instantie mag namelijk zulke ‘beschikkingen’ afgeven.

  Ben je het niet eens met de inhoud van een beschikking, dan kun je bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als je vindt dat de bedrijfsarts je ten onrechte hersteld heeft gemeld. De procedure voor bezwaar en beroep vindt altijd plaats bij UWV. Lees er meer over op de website van UWV.

 • Klachtenreglement Keesz

  Download hier het klachtenreglement van Keesz:

 • Ik heb een compliment

  Heb je een goede ervaring met onze dienstverlening? Deel het met ons!

  Complimenten zijn voor ons heel waardevol, want zo weten we wat we goed doen! Dit helpt ons verder te verbeteren. En het is natuurlijk altijd leuk om te horen. Deel je compliment hieronder via ons reactieformulier.

Klacht of compliment?

Ben je ergens niet tevreden over of wil je ons juist een complimentje geven? Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Bellen kan natuurlijk ook! We staan je graag te woord.