Subnavigatie

Psychisch verzuim bij COVID-19, wat kan jij hieraan doen?

De aangekondigde maatregelen kunnen invloed hebben op het ontstaan van stress. Leidinggevenden kunnen door preventief te handelen een belangrijke bijdrage leveren in het voorkomen van de te verwachten toename in langdurig verzuim. Het is daarin belangrijk om niet af te wachten, maar bij zorgen direct advies in te winnen bij een expert.

Preventief telefonisch consult

Als er zorgen of vragen zijn is het mogelijk om binnen 48 uur een telefonisch preventief consult in te plannen bij de Praktijk Ondersteuner van de Bedrijfsarts. Een gesprek met de Praktijk Ondersteuner kan de medewerker houvast bieden en er kan een advies worden gegeven over de situatie. Indien nodig kan in overleg met de bedrijfsarts een doorverwijzing naar een passende interventie plaatsvinden. Een preventief consult met de Praktijk Ondersteuner is ook anoniem in te zetten. De medewerker dient dan zelf contact op te nemen met keesz. Hiermee kan er heel snel preventief gehoor worden gegeven aan stress en spanningsklachten van medewerkers die nog niet ziek zijn. Dreigend (langdurig) verzuim blijft dan niet onnodig onder de radar. 

Directe hulp

Er is een Acute Kortdurende Corona Interventie (AKCI) beschikbaar, uitgevoerd door bedrijfsmaatschappelijk werk, voor medewerkers die spannings- en stressklachten, onzekerheid en/of angst ervaren ten gevolge van de huidige situatie rondom Corona.

  • Telefonische intake binnen 48 uur
  • Telefonisch, beeldbellen is mogelijk
  • Kortdurend, 1 tot 3 consulten

Doel
Praktische en pragmatische ondersteuning van medewerkers die spannings- en stressklachten, onzekerheid en/of angst ervaren ten gevolge van de huidige situatie rondom Corona.

Insteek
De coronacrisis vraagt om maatwerk. Het is gewenst om de situatie zoveel mogelijk te normaliseren. Medewerkers begeleiden en ondersteunen in het omgaan van de huidige plotselinge verandering, onzekerheid, stress of zorgen die men heeft over anderen. Medewerkers helpen om structuur en adequaat ritme te behouden, eventueel met behulp van het opstellen van een concrete dagindeling of werkschema.

Werkwijze
De begeleiding kan worden aangevraagd bij je vaste contactpersoon van keesz en kan binnen 24 uur worden ingepland (na retour van deze offerte, ondertekend). De begeleiding wordt uitgevoerd door een bedrijfsmaatschappelijk werker, gespecialiseerd in nazorg en opvang. Door de verwachte drukte is niet op voorhand bekend welke bedrijfsmaatschappelijk werker deze begeleiding zal uitvoeren.

Het eerste gesprek vindt telefonisch plaats in de vorm van een intake en afhankelijk van de situatie kan er ook gelijk gestart worden met de begeleiding. Uit dit eerste gesprek volgt een terugkoppeling middels procesadvies aan de werkgever. Indien de medewerker hier de mogelijkheden toe heeft kan er vanaf nu ook gebruik worden gemaakt van beeldbellen.

Er wordt 1 tot maximaal 3 vervolggesprekken ingepland. Er wordt afgesloten met een afrondingsadvies aan werkgever en werknemer.

  • Telefonische intake + verslag 
  • 1 tot maximaal 3 vervolgconsulten, eventueel beeldbellen
  • Afrondingsverslag

Wil je de AKCI of een preventief telefonisch consult aanbieden bij jullie medewerkers? Neem contact op met uw vaste contactpersoon bij keesz.

Terug naar overzicht