Subnavigatie

Week van de RI&E

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bestaat uit twee dingen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen jouw bedrijf en een plan voor het oplossen hiervan. Met deze twee onderdelen kan je de risico’s, waaronder het financiële risico, voor jouw personeel en bedrijf terugdringen. De RI&E vormt het fundament van jouw arbobeleid. Pas als je weet wat de risico’s zijn en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kan je de juiste maatregelen nemen.

De RI&E moet afgestemd zijn op alle medewerkers van een organisatie, dus ook de medewerkers die niet of nauwelijks op kantoor te vinden zijn. Daarom besteedt keesz dit jaar extra aandacht aan de RI&E in relatie tot thuiswerken en corona. 

In dit artikel leggen wij uit hoe u kunt beginnen met de RI&E en wanneer de RI&E wordt bijgesteld. 

Starten
Bij het opstellen van de RI&E wordt gestart met het inventariseren en evalueren van alle arbeidsrisico’s waarmee uw medewerkers op de werkplek te maken kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de verlichting en het geluid, maar ook aan werkdruk, corona en lichamelijke belasting. Op basis hiervan volgt een Plan van aanpak dat de komende jaren de basis zal zijn voor jouw acties op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hiermee voorkomen we gezondheidsklachten en ongevallen. 

Verandering
Als de arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf veranderen is dit aanleiding tot een aanpassing van de RI&E. Onder veranderingen vallen bijvoorbeeld een verbouwing, het uitbreiden van een productielijn en een reorganisatie. Maar ook nieuwe taken voor medewerkers of het aanpassen van het dienstenpakket kunnen een verandering in werk en dus in risico betekenen.

Termijn
De RI&E hoort altijd actueel te zijn, al worden er in de arbowet geen termijnen aangegeven. Actualiseren is een continu durend proces, al is het verstandig om een termijn af te spreken wanneer je bekijkt of de RI&E nog actueel is. De termijn die veelal wordt aangehouden is 3 tot 4 jaar.

Tip: Maak duidelijke afspraken over het evalueren van het plan van aanpak en het beoordelen van de actualiteit van de RI&E.

Wetgeving
Is er nieuwe wetgeving die van toepassing is op jouw organisatie? Dan moet de RI&E aangepast worden.

Ontwikkelingen
Er kunnen zich natuurlijk ook nieuwe ontwikkelingen voordoen die het interessant maken om de RI&E aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan technische vernieuwingen of organisatieontwikkelingen binnen jouw bedrijf.

Periodiek
De acties die moeten worden gedaan, naar aanleiding van de RI&E, staan in het plan van aanpak. Als je regelmatig het plan van aanpak evalueert zorg je ervoor dat de acties daadwerkelijk worden opgevolgd.

Tip: De preventiemedewerker werkt mee aan het opstellen van de RI&E en het opvolgen van de acties vanuit het plan van aanpak. Maak een planning voor het evalueren van het plan van aanpak.

 

Schakel ons in!

Waar gewerkt wordt, lopen mensen risico’s. Met de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) heb je een instrument in handen om planmatig deze risico’s op te sporen en te voorkomen.

Hoe staat het met de veiligheid in uw werkomgeving? 
Na de uitvoering van de RI&E ben je op de hoogte van de arbeidsrisico’s die jouw medewerkers lopen en of je de benodigde maatregelen hebt genomen om de aanwezige arbeidsrisico’s te verlagen.

Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie is een terugkerend proces. Zo kan je op gestructureerde wijze aandacht besteden aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Je kan ons inzetten voor: 

  • De volledige uitvoering van een RI&E;
  • Advies en ondersteuning bij het uitvoeren van de RI&E;
  • Toetsing van de (branche) RI&E.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Terug naar overzicht